Yedekleme Hizmetleri

MODERA Yedekleme/Arşivleme Hizmetleri ile, yaşanabilecek felaketlerde; zaman, maliyet ve veri kayıplarını önleyebilirsiniz. Firmalarda her geçen gün veri miktarının artması ve bu verilerin kurumsal süreçlerde önemli bir rol oynaması, mevcut/potansiyel risklere karşı önlem alınmasını zorunlu kılmaktadır. İş sürekliliğinin sağlanması açısından verilerin yedeklenmesi, arşivlenmesi ve sağlıklı olarak tekrar kullanılabilmeleri; doğru teknolojilerin seçilmesi, kurulumu ve yönetilmesi ile mümkündür.

MODERA, firmaların yedekleme planları doğrultusunda; analiz çalışmaları yaparak projeler oluşturmakta ve projelerin uygulanmasını sağlamaktadır.

MODERA Yedekleme/Arşivleme Hizmetleri'nin yararları:

- Veri güvenliğinin sağlanması
- İş sürekliliği sağlanması
- Finansal kayıpların önlenmesi
- Operasyonel bilgi kayıplarının önlenmesi


Çalıştığımız Markalarımız