Veri Merkezi Hizmeti

Veri merkezi (data center), bir kuruluşun bilgi teknolojileri (BT) operasyonlarını ve ekipmanlarını merkezi hale getiren, büyük miktarlarda verinin toplanması, saklanması, işlenmesi ve dağıtılmasına olanak sağlamak amacıyla bilgisayar ve ağ donanımlarının yoğunlaştırıldığı bir merkezdir. MODERA Bilişim olarak BULUTISTAN, TURKCELL, VODAFONE veri merkezleri alt yapılarını kullanarak müşterilerimize katma değer sunmaktayız.


Çalıştığımız Markalarımız