İletişim Altyapı Hizmetleri

MODERA İletişim Altyapı Hizmetleri e-posta ve anlık mesajlaşma ihtiyaçlarını verimli şekilde kullanmanıza olanak sağlar. Kurum içi ve dışı sesli, görüntülü ve yazılı iletişim altyapısının doğru yapılandırılmış olması, iletişim ihtiyaçlarını kolaylaştırmak ve iletişimin sürekliliğini sağlamak açısından önemlidir. Merkezi yönetim ile, şirketin iletişim prensiplerinin ve e-postlarının daha iyi korunması sağlanabilir.

İletişim altyapısı; kurum veri merkezinde kurulabilir, bir bulut hizmeti olarak alınabilir ya da kurumunuzun gereksinimlerine göre bu iki yaklaşım bir arada kullanılarak dağıtılabilir. MODERA, firmaların iletişim altyapıları için analiz çalışmaları yaparak projeler oluşturmakta ve projelerin uygulanmasını sağlamaktadır.

MODERA İletişim Altyapı Hizmetleri'nin yararları:

- Verimli çalışma şartları sağlanması
- İş sürekliliği sağlanması
- Giderleri azaltma
- Operasyonel etkinlik sağlar


Çalıştığımız Markalarımız